Ecologistics srl este o societate care şi-a propus să ofere societăţilor comerciale asistenţă în domeniul protecţiei mediului.

Cu o experiență de 15 ani în domeniul consultanței în protecția mediului, societatea noastră Vă poate oferi ajutor dacă pentru activitatea Dvs sunt necesare acte de reglementare în protecția mediului sau vă aflaţi în impas în implementarea noilor cerinţe legate de protecţia mediului prin consultanţă juridică şi metodologică în protecția mediului.

Vă oferim posibilitatea de colaborare ocazională sau contractuală având în vedere întotdeauna necesităţile strict necesare funcţionării firmei Dvs. în cadru perfect legal.

Pentru informaţii mai detaliate, asistenţă sau formulare consultaţi domeniile de activitate ale Ecologistics.

Domenii de activitate

Serviciile noastre includ

 • managementul întregului program de mediu (pachet responsabil de mediu)
 • verificarea conformării cu privire la cerințele legale aplicabile în protecția mediului
 • asistență elaborarea documentelor de evidenţă a gestiunii deşeurilor
 • asistență în calcularea taxelor datorate Administraţiei Fondului pentru Mediu în baza datelor furnizate de Dvs
 • elaborarea în timp util a rapoartelor periodice şi ocazionale către instituţiile cu atribuţii privind protecţia mediului
 • inventarierea preparatelor și a substanțelor chimice utilizate
 • acordarea de consultanţă de specialitate şi asistenţă operaţională în corespondenţa purtată de beneficiar cu instituţii publice cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului (păstrare de legătură cu aceştia după caz)
 • asistenţă în obţinerea, revizuirea şi reînnoirea Autorizaţiilor de mediu emise pe numele beneficiarului
 • elaborarea şi ţinerea la zi a listei documentelor care reglementează obligaţiile şi responsabilităţile Beneficiarului din punct de vedere al protecţiei mediului
 • analiza contractelor comerciale în legătură cu gestiunea deșeurilor sau a ambalajelor
 • asistență în legătură cu elaborarea sau implementarea ISO14001
 • asistenţă în timpul auditării externe în domeniul protecției mediului

Documentații și lucrări ocazionale

 • elaborarea documentaţiilor pentru bilanţ de mediu, evaluarea impactului asupra mediului, raport de mediu, evaluare adecvată
 • servicii complete în elaborarea rapoartelor, documentaţiilor şi obţinerea autorizaţiilor / acordurilor de mediu
 • audit de mediu tip Due Diligence
 • optimizarea politicii de mediu a societăţilor privind cel mai bun raport în obligaţii / costuri
 • prelevare de probe din sol, apă, măsurare noxe surse staţionare de ardere prin partenerii noștri

Management deşeuri

Fond pentru mediu

Autorizări

Verificare cod CAEN

Alegeţi codul CAEN activităţii Dumneavoastră
caută

Contact

520036 Sfântu Gheorghe
Str. Lunca Oltului nr. 7
Jud. Covasna, România

E-mail: email
Telefon / fax: telefon / fax