Fondul pentru Mediu este o instituţie publică cu personalitate juridică care reprezintă un instrument economico–financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor pentru protecţia mediului.

Veniturile Fondului pentru Mediu, conform OUG nr.196 din 30 decembrie 2005 modificată prin Legea nr. 292 din 2 noiembrie 2007 se constituie din:

   1. contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri;
   2. taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu;
   3. taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile;
   4. taxa de 1 RON din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţională de către importatori şi producători de bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere
   5. contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu comercializate de către producători si importatori, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor;
   6. un procent de 1% din valoarea de vânzare masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării;
   7. o taxa de 1 RON/kg anvelopa introdusă pe piaţa naţională (anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării);
   8. o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionari;
   9. donaţii, sponsorizări;
  10. diferite dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de debitorii Fondului pentru mediu;
  11. taxele pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizaţiilor de mediu.

Declaraţiile se listează cu ajutorul unui > software < pus la dispoziţia contribuabililor de către Administraţia Fondului pentru Mediu şi se transmit prin poştă la adresa acestuia.

Taxele în cazul anvelopelor introduse pe piaţa naţională, contribuţia din fondul de vânătoare, importatorii şi producătorii de produse ambalate şi ambalaje de desfacere se plătesc anual.

Prin îndeplinirea obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate operatorii economici pot fi scutiţi de plata contribuţiei la Fondul pentru mediu.
Conform legii 292/2007 aceştia nu mai au însă obligaţia de a transmite lunar declaraţii ci numai anual până la data de 25 ianuarie.

Din Fondul pentru mediu se asigură cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului pentru mediu în limita a 3% din veniturile acesteia.

Conţinutul textului are un caracter explicativ şi nu este o reproducere exactă a legii. Autorii nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele interpretări greşite cauzate de caracterul simplist a informaţiilor afişate.

© Copyright ecologistics.ro, 2007. Webdesign: