Ordinul ministrului mediului nr. 90 din 10 februarie 2009 privind abrogarea Ordinului MMDD nr. 1.339/2008 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului.

În temeiul Ordinului susnumit, Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, este desfiinţat, fără să se facă referiri la o dată ulterioară la care se reia acesta.

 

Legea nr. 292 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Acesta stipulează că de la data intrării în vigoare a acesteia pentru emisiile provenite de la surse mobile nu se mai calculează şi plăteşte taxă de Fond pentru Mediu.
Totodată a apărut o nouă versiune a Software-ului pentru întocmirea documentaţiilor. Pentru detalii click aici.


Ordinul MMDD nr. 1798 din 19.09.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicat în Monitorul Oficial nr. 808 din 27.11.2007.
În temeiul acestui Ordin se abrogă Ordinul MMGA nr. 876/2004 şi Ordinul MMGA nr. 742/2004. Întreaga procedură de autorizare este definită în acest nou Ordin aducând schimbări printre altele în lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu şi eliminarea vizării anuale ale acestora.

 

Hotărârea de Guvern nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate publicat în Monitorul Oficial nr. 199 /22.03.2007.
Acesta reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei si asupra mediului, cu exceptia uleiurilor uzate continând bifenili policlorurati PCB/PCT sau alţi compusi similari în concentraţii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 173/2000.

 

Ordinul MMGA nr. 1.108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor si serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora.
Conform acestuia tarifările şi serviciile ATPM au suferit diferenţieri. Totodată costurile serviciilor prestate de instituţii au crescut semnificativ în anumite cazuri şi condiţii descrise în susnumitul ordin.

 

 

© Copyright ecologistics.ro, 2007. Webdesign: